Logó-pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Fertőszéplaki Sportkör logó-pályázata

 

 

A Fertőszéplaki Sportkör pályázatot hirdet.

A pályázat tárgya: Fertőszéplaki Sportkör logó

A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

- a logó tükrözze az egyesület tevékenységét

(a www.fertoszeplakisk.hu honlapon megtekinthető)

- az egyesület nevének rövidítése: FSK

- az egyesület színe: kék-fehér

- digitális, vektoriális nagy felbontású kép, minimum 5 megabyte

- a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen.

- a feliratnak a logó használatakor (minimum 50 mm x 50 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie.

 

 

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy.

 

PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamunkával nevezhet.
A pályázat egyfordulós.
A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.

A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázat anyagát átadja.

 

A pályázat kiírója a logó felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
 

A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

 

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 
- a logó (színes és egyszín mutációja)
- rövid magyarázó leírás, ha szükséges
- a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)

 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a szeplak.sk@gmail.com címre.
A levél tárgya: logó tervezés

A pályázat során felmerülő kérdésekre a 20/2745976 telefonszámon adunk tájékoztatást.
 

Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:
- amelyet határidőn túl nyújtottak be
- amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be
- amely nem valós adatokat tartalmaz
- amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A beérkezett pályaműveket facebook oldalunkon közzétesszük véleményezésre.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.

A győztes logóról az egyesület elnöksége dönt.

A legjobb pályamunkát jutalomban részesítjük.

 

Eredményhirdetés: A pályázat végeredménye a Fertőszéplaki Sportkör által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.