FBÍ

I. Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Fertőszéplaki Sport Kör Íjász szakosztály Fertőszéplaki Baráti Íjászok.
 2. Az egyesület rövidített neve: FBÍ
 3. Az egyesület székhelye: Fertőszéplak Soproni u. 2.
 4. Működési köre: Íjászat, hagyományőrzés, szabadidő sportok.

II. Az FBÍ működési alapjai

 1. Az FBÍ a Fertőszéplaki Sport Kör szakosztályaként működik. Tevékenységét és működését a Sport kör Sz.M.Sz.-e és jelen alapszabály alapján fejti ki.
 2. Az íjász szakosztály civil szerveződés mely céljai elérése érdekében önkéntesen szerveződik, és ezek szellemében működik.
 3. Az íjász szakosztály kapcsolatot tart más hasonló tevékenységet folytató szerveződésekkel, egyesületekkel, de működését azoktól függetlenül végzi.

III. A FBÍ célja:

 1. Az íjász szakosztály tagjai által űzött szabadidő sport bemutatása, népszerűsítése
 2. Az egészséges életvitelre való nevelés
 3. Közösségformáló rendezvények szervezése lebonyolítása.
 4. Az íjászat területén meglévő hagyományok megőrzése, továbbadása.

IV. Az FBÍ tagsága

 1. A szakosztály rendes tagja lehet bármely Fertőszéplaki lakos, aki elfogadja, a szakkör alapszabályát egyetért az íjászkör célkitűzéseivel, feladataiból tevékenyen részt vállal, a szakosztály erkölcsileg támogatja, befizeti a tagdíjat, és a szakosztály alapító tagjainak támogatását megszerzi.
 2. Tiszteletbeli taggá válaszható az a személy, aki egyetért a szakosztály céljaival, valamint vállalják a szakosztály erkölcsi támogatását és elősegítik működését.

V. Tagok jogai:

 1. Az FBÍ rendezvényein való részvétel
 2. Az FBÍ használatára bízott helységek használata (az íjászpálya használatának szabályai alapján)
 3. Szavazati, véleménynyilvánítási javaslat tételi jog az egyesületet érintő bármely kérdésben.
 4. Tisztségviselőt választhat és azzá válaszható.

VI. Tagok kötelezettségei:

 1. Az Alapszabály és más FBÍ szabályok betartása
 2. Az FBÍ célok megvalósításának és tevékenységének előkészítése.
 3. Az FBÍ által hozott határozatok végrehajtása
 4. Az FBÍ tagsága által megállapított tagdíj határidőn belüli befizetése.

VII. Tagsági jogviszony:

 1. Az FBÍ-ba való belépés és az onnan való kilépés önkéntes. Az íjászkör rendes tagsága a belépéssel a tiszteletbeli tagság a tagság általi megválasztással keletkezik.
 2. Ha valaki nem tagja az FBÍ-nak addig egy rendes tag meghívásával az ő felügyelete mellet a szabályzat betartásával részt vehet az edzéseken (max. 3 alkalommal, utána kérheti a felvételét vagy cél használati díjat köteles fizetni 250Ft/alk.)
 3.  
 4. A tagság megszűnik:
  • az FBÍ feloszlatásával
  • A tag kilépésével
  • A tag törlésével (Törölni kell azt a tagot, aki tagdíjának befizetését 3 hónapnál hosszabban elmulasztotta, s azt felszólításra sem rendezte, ill. az íjászkör munkájában tartósan nem vesz részt)
  • Fegyelmi büntetésként való kizárással.
 5. Az FBÍ-ból kizárható az a tag :
  • Aki megsérti az alapszabályban foglaltakat
  • Az FBÍ érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít.(A kizárásról a tagság határoz, a határozatnak tartalmaznia kell a kizárás okát.)

VIII. Tagdíj:

A tagsági díjat havonta kell fizetni, az új belépők első díja (4000Ft- 2000Ft).A tagsági díj mértékéről a tagság minden év elején dönt.

 1. Rendes tagok (keresőképes): 1000Ft/hó
 2. Rendes tagok (tanuló): 500Ft/hó
 3. Tiszteletbeli tagok: 0Ft/hó

IX. Tagsági gyűlés:

Tagsági gyűlést a megbízott vezető és a tagok is kezdeményezhetnek a tervezett időpont előtt min. 8 nappal. Az FBÍ alapszabályát és működését érintő döntések (felvétel, kilépés, kizárás, tiszteletbeli tagok felvétele) a tagok  többségének támogatásával hozható.

X. FBÍ Gazdálkodása:

Az FBÍ bevételeit (tagdíj, önkormányzati támogatás) a megbízott pénztáros kezeli. A kiadásokat a tagok döntése alapján működési költségekre rendezvények szervezésére fordítja.

 

 

 

Fertőszéplak,2015.január 3.