Íjászpálya Szabálya

I. Belépés a pályára:

A pályára kizárólag azok a sportolók és kísérőik léphetnek be, akik a felszerelésük biztonságos kezelésére alkalmas mentális és fizikai állapotban vannak.

Felszerelésük kifogástalan műszaki állapotban van, ruházatuk, egyéb felszerelésük az íj biztonságos kezelését nem befolyásolja.

Belépéskor a regisztrációs napló kitöltése kötelező. A naplóban található nyilatkozat aláírásával a belépő elismeri, hogy az íjászlőtérre vonatkozó biztonsági szabályokat megismerte, azok betartását magára nézve kötelezőnek tartja. Csoport érkezése esetén a csoport vezetője köteles a regisztrációs naplót kitölteni, valamint a biztonsági szabályokat a csoport tagjaival ismertetni.

II. Pálya használatának általános szabályai

A pályát használóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az íj veszélyes eszköz!

A pályán 6 kiépített lőállás van, lövést leadni, kizárólag azokból lehet.

A pálya a MÍSZ által elismert és támogatott szakágak szerinti sporttevékenységet folyatató személyek felkészülését hivatott biztosítani. A szakágak által hivatalosan használható felszerelésen kívül más cél, vagy felszerelés alkalmazása tilos (pl.: a vesszőfogókon kívül elhelyezhető más céltárgy, vadászhegy stb.).

A felkészülés során törekedni kell arra, hogy a felszerelés, egyéb tárgyak (táska, ruházat) a lőállások megközelítését ne akadályozza. A lőállásba csak a szükséges felszerelést lehet bevinni. 

A pályán kerülni kell minden olyan tevékenységet, mely a lövő koncentrációját zavarná, vagy figyelmének megosztására kényszerítené. (pl.: zene, mobiltelefonok, hangos beszéd, szaladgálás stb.) Az edzői utasításoknak úgy kell elhangoznia, hogy egyértelmű legyen annak címzettje. Más lövőt az utasítások hangereje és hangneme ne zavarjon.

III. Lövés leadásának rendje

Egy adott lőállásban csak egy lövő, illetve az edző, verseny esetén a bíró tartózkodhat.

Lövés leadására abban az esetben kerülhet sor, ha a célterületet mindenki elhagyta.

Lövést leadni, csak a lőállásnak megfelelő számú célra lehet, keresztlövés tilos.

Az idegre vesszőt helyezni csak a lőállás elfoglalása után, lő irányba fordított íjjal lehet.

Az íjat szigorúan csak célra tartva lehet kihúzni!

Csak a kategóriának és korosztálynak megfelelő lőtávolságra kihelyezett célokra lehet lövést leadni, az ahhoz tartozó lőállásból.

Lövés befejezése után meg kell várni, míg a lőállásban tartózkodók mindegyike jelzi, hogy a lövést befejezték, csak ezek után és együtt lehet a célterületre lépni. A célterületen csak a vesszők kihúzásához szükséges, legrövidebb ideig lehet tartózkodni. Amennyiben csoportos lövészetről van szó, úgy a csoport vezetője köteles a lőtéren való mozgást koordinálni, vezényelni.

A lövő ügyeljen arra, hogy a lövések leadására szánt idő ne legyen irreálisan hosszú, igyekezzen tartani a szakág szabályzatában foglaltakat.

IV. Egyéb szabályok:

Veszélyhelyzet észlelése esetén az azt észlelő személy hangos „ÁLLJ” vezényszóval köteles a lövészetet leállítani. A vezényszó elhangzása után minden lövő köteles az íját haladéktalanul leengedni és az idegről a vesszőt eltávolítani.

Lövés befejezését hangosan a „KÉSZ” szóval kell jelezni.

Az íjászpálya területén dohányozni és szemetelni tilos!

Üvegeket, csomagolóanyagokat, valamint egyéb használt anyagokat a pályán hagyni szintén tilos!

A pálya területére háziállatot bevinni tilos.

Sérülés, vagy károkozás esetén a vétkes személy, illetve a felügyeletével megbízott személy tartozik felelősséggel.

V. Látogatók

A pályára „látogatók” bemutatók, nyíltnapok, ill. meghívás után léphetnek be,

akik a felszerelésük biztonságos kezelésére alkalmas mentális és fizikai állapotban vannak.

Felszerelésük kifogástalan műszaki állapotban van, ruházatuk, egyéb felszerelésük az íj biztonságos kezelését nem befolyásolja.

Belépéskor a regisztrációs napló kitöltése kötelező. A naplóban található nyilatkozat aláírásával a belépő elismeri, hogy az íjászlőtérre vonatkozó biztonsági szabályokat megismerte, azok betartását magára nézve kötelezőnek tartja.

A „látogatók” a lő pályán csak kísérővel vehetnek részt akinek az utasításait betartani kötelesek